Ljepila od A do Ž

A A: Aceton - Akrilna kiselina

A: Aceton - Akrilna kiselina

 • Aceton

  Otapalo koje se upotrebljava za otapanje ljepila na bazi vlakana i celuloze. Obično se koristi kao sredstvo za čišćenje, jer uspješno uklanja masnoće i tragove ljepila.

 • Akrilat

  Sastojak akrilne kiseline, koji se koristi u proizvodnji akrilnih ljepila.

 • Akrilna kiselina

  Osnovna sirovina koja se koristi za proizvodnju akrilnih ljepila.

B B: Biorazgradivi proizvod - Brtvilo

B: Biorazgradivi proizvod - Brtvilo

 • Biorazgradivi proizvod

  Proizvod koji se može prirodno razgraditi i brzo postati elementom za gnojenje te pospješiti rast biljaka.

 • Brtvilo

  Materijal koji se koristi za brtvljenje. Materijal ne propušta zrak ili vodu, ne dopušta pomicanje materijala i pruža dobru izolaciju. Brtvila su elastičnija od montažnih ljepila.

C C: Čvrstoće početnog prianjanja

C: Čvrstoće početnog prianjanja

 • Čvrstoće početnog prianjanja

  Razina prianjanja, odnosno snaga ljepila koje se postiže odmah nakon lijepljenja (naziva se initial tack ili početno prianjanje).

D D: D1 - D4

D: D1 - D4

 • D1

  Opisuje stanje pod kojim ljepilo za drvo posjeduje određene performanse. Unutarnji prostori u kojima temperatura samo povremeno i na kratko prelazi 50°C, a postotak vlage u drvetu je maksimalno 15%.

 • D2

  Opisuje stanje pod kojim ljepilo za drvo posjeduje određene performanse. Unutarnji prostori koji su povremeno izloženi vodi i visokoj vlazi, a postotak vlage u drvetu je maksimalno 18%.

 • D3

  Opisuje stanje pod kojim ljepilo za drvo posjeduje određene performanse. Unutarnji prostori koji su često izloženi vodi i visokoj vlazi i vanjski prostori koji nisu izloženi oborinama (npr. pod krovom ili ceradom).

 • D4

  Opisuje stanje pod kojim ljepilo za drvo posjeduje određene performanse. Unutarnji prostori koji su često i dugotrajno izloženi vodi i visokoj vlazi i vanjski prostori izloženi promjenama vremena.

E E: Elastomer - Etanol

E: Elastomer - Etanol

 • Elastomer

  Materijali, kao što su prirodne ili sintetske gume, koji se nakon izloženosti sili koja ih deformira, vraćaju u svoj izvorni oblik. (npr. latex, neopren, silikon, Flextec, PU…)

 • Epoksidalna ljepila

  Epoksidalna ljepila se sastoje od dva dijela, smole i učvršćivača. Ona su vrlo cijenjena skupina ljepila zbog svoje izuzetne snage, svestranosti i visoke izdržljivost. Epoksidalna ljepila se uglavnom prodaju u cijevima i špricama.

 • Etanol

  Alkohol destiliran iz biljnog materijala, kao što su kukuruz i šećer. Može se koristiti za uklanjanje viška ljepila prije stvrdnjavanja.

F F: Fizikalno lijepljenje - FlexTec

F: Fizikalno lijepljenje - FlexTec

 • Fizikalno lijepljenje

  Za fizikalni proces lijepljenja potrebna je tekućina (voda / otapalo) koja isparava ili promjena temperature (hlađenje nakon zagrijavanja).

 • FlexTec

  Henkel je patentirao tehnologiju polimera koja nudi visoku fleksibilnost i svestranost u području lijepljenja i brtvljenja, čak i u ekstremnim uvjetima. Formulacija ne sadrži bez otapala i izocijanate. FlexTec formulacija postiže čvrstoću u reakciji s  vlagom.

G G: Gips ploče - Gornja greda

G: Gips ploče - Gornja greda

 • Gips ploče

  Poznat kao suhozid ili zid od gipsanih ploča.

 • Gornja greda

  Horizontalna potpora iznad vrata ili prozora, koja je oslonac ostatku zida.

H H: Hobi ljepila

H: Hobi ljepila

 • Hobi ljepila

  Asortiman ljepila za umjetnost i obrtništvo. Namijenjen je za većinu zanatskih materijala, uključujući papir, karton, tkaninu,  i staklo. Hobi ljepila su transparentna i ne ostavljaju vidljive tragove na površinama.

I I: Iverica - Izocijanati

I: Iverica - Izocijanati

 • Iverica

  Daske koje su izrađene od sabijenih i zalijepljenih drvenih čestica.

 • Izocijanati

  Organski sastojak koji se koristi u proizvodnji ljepila, tekstila i izolacija. Može se pronaći u sadržaju PU formule, a otrovno je dok ne očvrsne (npr. PU pjena).

J J: Jednostruko stvrdnjavanje

J: Jednostruko stvrdnjavanje

 • Jednostruko stvrdnjavanje

  Vrsta ljepila koja se ne treba miješati s drugom komponentom radi stvrdnjavanja (primjenjivo na jedno-komponenta ljepila, za razliku od dvo-komponentnih epoksidalnih ljepila).

K K: Kazein - Kruta PU pjena

K: Kazein - Kruta PU pjena

 • Kazein

  Glavni protein prisutan u mlijeku. Može se pronaći u ljepilo za drvo.

 • Kemijsko stvrdnjavanje ljepila

  Kemijsko stvrdnjavanje ljepila zahtijeva kemijsku reakciju. Kemijska reakcija nastaje u kontaktu s vlagom ili s nekim drugim sastojkom ljepila. Ljepila koja kemijski stvrdnjavaju, mogu se mogu koristiti za sve materijale (upojne i neupojne) te se ne smanjuju u volumenu prilikom stvrdnjavanja. Flextec, epoksidi (kit / tekućine), poliuretan, cijanoakrilati i silikoni su primjeri kemijskog stvrdnjavanja ljepila.

 • Konačna čvrstoća

  Maksimalna razina čvrstoće koja se dostiže nakon propisanog vremena sušenja ljepila (uglavnom nakon 24 sata). Vidi Vrijeme sušenja.

 • Kontaktna ljepila

  Ljepila koja se nanose na obje površine koje se lijepe. Spoj se treba osušiti (otapalo treba ispariti) prije nego što se dvije površine fizički spoje.

 • Kruta PU pjena

  Materijal koji se može naći unutar metalnih i plastičnih zidova, u većini hladnjaka i zamrzivača, ili iza papira, metala i drugih površina u sloju toplinske izolacije pločama.

L L: Ljepilo za drvo - Lijepljenje

L: Ljepilo za drvo - Lijepljenje

 • Ljepilo za drvo

  Ljepilo koje se koristi za čvrsto lijepljenje različitih vrsta drva i materijala na bazi drveta. Često je na PU ili PVA bazi.

 • Lijepljenje

  Proces nanošenja ljepila na predmet koje se lijepi.

M M: Manometar - Montiranje

M: Manometar - Montiranje

 • Manometar

  Instrument za mjerenje tlaka u tekućini ili plinu.

 • Metilan

  Vrsta alkohola koji se ne smije piti, a koristi se za čišćenje različitih površina. Na primjer, prije nanošenja ljepila, uvjerite se da su površine sasvim čiste, potpuno suhe i bez masnoća, prašine, ulja i sl.

 • Montažna ljepila

  Koriste se za spajanje dva predmeta, zamjenjujući tradicionalne mehaničke spojeve kao što su čavli i vijci. Montažna ljepila dostupna su u kartušama..

 • Montiranje

  Učvršćivanje (tj. kuhinjske police, ukrasne letvice i sl.)

N N: Namjenska ljepila - Niveliranje

N: Namjenska ljepila - Niveliranje

 • Namjenska ljepila

  Asortiman ljepila koja se bave specifičnim potrebama. Za svaki materijal, može se pronaći određeno ljepilo (koža, porculan, plastika, stiropor, obuća, guma, makete, tekstil…). Svako ljepilo je prilagođeno materijalu kako bi se osigurao najbolje lijepljenje.

 • Neopren

  Sintetička guma koje se može naći u sastojcima kontaktnih ljepila. Kontaktno ljepilo na neoprenskoj osnovi posebno se preporučuje za sklopove i furnire koji trebaju biti otporni na temperaturu do 120 ° C.

 • Neupojne površine

  Materijali poput metala i plastike koji ne mogu apsorbirati tekućinu (npr. vodu, otapala). Ako su oba materijala koja se lijepe neupojna, obavezno je da ljepilo stvrdnjava kemijskim putem..

 • Niveliranje

  Izglađivanje poda do određene debljine.

O O: Obložen plastikom - Otpornost na vodu

O: Obložen plastikom - Otpornost na vodu

 • Obložen plastikom

  Prekriven tankim slojem plastike.

 • Otapalo

  Tekuća organska tvar koja posjeduje mogućnost otapanja druge tvari bez mijenjanja kemijskih svojstava. Neka otapala mogu biti štetna (npr. aceton, etanol)

 • Otporan na vatru

  Materijali koji su prekriveni tvari koja sprječava gorenje.

 • Otpornost na vodu

  Materijal koji štiti od vlage i vode.

P P: Pištolj za vruće lijepljenje - Premaz

P: Pištolj za vruće lijepljenje - Premaz

 • Pištolj za vruće lijepljenje

  Ljepilo koje treba zagrijati / otopiti prije primjene. Ljepilo postaje čvrst tek kada se ohladi, što traje oko jedne minute, ovisno o materijalu. Ljepilo se koristi tako da se patrone ljepila umetnu u pištolj za lijepljenje. Pištolj koristi grijač za taljenje patrona. Pištolj za vruće lijepljenje ima visoku razinu transparentnosti, te je idealan za kreativne uratke i popravke.

 • Ploče srednje vlaknaste gustoće (MDF)

  Drveno vlakno srednje gustoće koji se uglavnom koristi za dekoriranje i opremanje.

 • Plutajuća instalacija

  Način postavljanja podova. Daske se postavljanju zajedno, bez prianjanja na tlo.

 • Plutajući parket

  Način postavljanja parketa. Daske se postavljanju zajedno, bez prianjanja na tlo.

 • Početno prianjanje

  Početna snaga lijepljenja.

 • Poliester

  Sintetički, polimerni materijal male težine i otporan na vremenske uvjete i koroziju. Poliester se koristi za izradu vlakna, tekstila, plastike i ljepila.

 • Polietilen (PE)

  Plastika niske gustoće na koju rijetko koje ljepilo može lijepiti. Mekša je od polipropilena (PP).

 • Polimer

  Makromolekula koja se sastoji od ponovljenog uzorka jedinica (monomera). Ljepila na bazi polimera su cijenjena zbog svoje svestranosti, fleksibilnosti, snage i malog skupljanje nakon sušenja.

 • Polimetil

  Transparentna vrsta polimera.Polimetil se nalaze u Pištolju za vruće lijepljenje.

 • Polipropilen (PP)

  Plastika niske gustoće na koju rijetko koje ljepilo može lijepiti, zbog svoje jednopolarne površine. Prisutna je  u pakiranjima hrane, kućanskih aparata, automobilskoj industrija itd.

 • Poliuretana (PU)

  Formula na bazi polimera koja sadrži izocijanatne.

 • Polivinil alkohola (PVA)

  Bez boje, mirisa i okusa; koristi se za emulziji boje, ljepila i brtvila. Često se koristi u ljepilu za drvo.

 • Polivinil karbonat (PVC)

  Fleksibilna plastika glatke površine koja se koristi za izolaciju, telefonske kablove, vodene cijevi i crijeva.

 • Polyane

  Mekana, otporna i zapaljiva plastika (npr. vreće za smeće).

 • Popunjavanje praznina

  Svojstvo nekih ljepila koja omogućava popunjavanje praznina ili pukotina između dvije površine.

 • Premaz

  Sloj koji povećava prianjanje ljepila ili boje.

S S: Silikoni - Sušenje

S: Silikoni - Sušenje

 • Silikoni

  Molekula polimera od silicuma, kisika i organskog materijala. Silikonske formule su vodootporne, elastične i otporne na temperature. Silikoni isto stvrdnjavaju kemijskim putem, u kontaktu sa zrakom.

 • Spojnica

  Ako ne koristite trenutačno ljepilo, potrebno je koristiti spojnicu (alat koji se koristi u stolariji ili građevini) kako bi se učvrstio predmet prilikom lijepljenja.

 • Stiropor

  Tip plastike koja je svjetla, otporna na vlagu i ima odlična izolacijska svojstva. Sastoji se od 90% zraka, zbog čega je vrlo lagana. Pattex ljepilo stiropor se preporučuje za lijepljenje stiropora.

 • Stvrdnjavanje (za ljepila koja kemijski stvrdnjavaju)

  Kemijski proces u kojem ljepilo postiže konačnu čvrstoću. Stvrdnjavanje može zahtijevati vlagu ili neku drugu komponentu ljepila (npr. epoksi tehnologije).

 • Supstrat

  Element koji prolazi kroz promjene tokom kemijske reakcije.

 • Sušenje (za ljepila koja se suše fizikalnim procesom)

  Proces u kojem se ljepilo stvrdnjava tijekom isparavanja vode ili otapala (npr. akrili, kontaktna ljepila).

T T: Tackifier - TÜV certifikat

T: Tackifier - TÜV certifikat

 • Tackifier

  Smola koja djeluje nakon pritiska na ljepilo(npr. Pattex Power Tape).

 • Teflon

  Plastični materijal koji je vrlo otporan na kemikalije, koroziju i oksidaciju. Može izdržati temperaturu do 250° C, a ništa se ne lijepi na njega. Koristi se u proizvodnji kemijske opreme, cjevovoda i za oblaganje posuđa

 • Termoplastican

  Vrsta plastike koja se može otopiti, ali prilikom sušenja se vraća se u kruto stanje (npr. Pištolj za vruće lijepljenje).

 • Thermofusible

  Tvar koja se postaje ljepljiva topljenjem - mora sezagrijati (npr. Pištolj za vruće lijepljenje).

 • Topljiv u vodi

  Materijal koji se topi u vode (npr. šećer).

 • Trenutačna ljepila

  Trenutna rješenja za lijepljenje, koji se nazivaju  i cijanoakrilati. Postižu visoku konačnu čvrstoću u samo nekoliko sekundi. Prodaju se uglavnom u manjim pakiranjima.

 • TÜV certifikat

  TUV ISO certifikat predstavlja službenu potvrdu proizvoda od strane TUV-a (Technischer Überwachungsverein, odnosno tehnički pregled udruge). To uključuje i provjeru da proizvod zadovoljava najstrože europske propise i osigurava da su sastavne specifikacije ispravno navedene.

U U: Ukrasna letvica - Upijajući materijal

U: Ukrasna letvica - Upijajući materijal

 • Ukrasna letvica

  Koristi se za donji dio zida ili stupa koji je u kontaktu se podom.

 • Univerzalna ljepila

  Ljepila za kućanstvo s velikom snagom lijepljenja i univerzalnom primjenom. Koriste se za različite površine (upojne i neupojne), podnose različite uvjete i imaju veliku konačnu snagu lijepljenja. Ljepilo je svestrano, fleksibilno i  transparentno. Univerzalna ljepila sporije postižu konačnu čvrstoću od trenutačnih ljepila, ali imaju dužu izdržljivost i polivalentnost.

 • Upijajući materijal

  Materijal koji upija tekućinu (npr. vodu, otapala i sl.). Dobro upijajući materijali su npr. drvo i papir. Neka ljepila zahtijevaju upijajuću površinu kako bi se sasvim osušili (npr. akrili).

V V: Vinil - Vrijeme sušenja

V: Vinil - Vrijeme sušenja

 • Vinil

  Mekani PVC

 • Vinil-acetat

  Vidi PVA

 • Višeslojni materijal

  Materijal koji se sastoji od nekoliko istih slojeva zalijepljenih zajedno.

 • Vodena baza

  Spoj koji sadrži vodu, a najčešće podrazumijeva spoj bez otapala.

 • Vrh kartuše

  Uska čep i cijev s otvorom koji usmjerava i regulira protok ljepila.

 • Vrijeme sušenja

  Vrijeme koje je potrebno ljepilu za postizanje konačni čvrstoće. Ako se ljepilo ne suši dovoljno dugo (koliko je propisano u uputama), postoji mogućnost da neće biti sasvim funkcionalno.